Móc Khóa, Móc Điện Thoại

Móc khóa 2 thùng vàng,mang lai nhiều may mắn, tài lộc S514

65.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại 2 thùng vàng đá ngọc Miến Điện xanh. + Kích thước (dài): 8cm + Khối lượng: 3g + Ý nghĩa: biểu tượng của tài lộc dồi dào. + Cách sử dụng: móc khóa, móc điện thoại.

Móc điện thoại củ lạc,mang lai nhiều may mắn, bình an S519

85.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại 1 củ lạc đá Miến Điện (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài): 8cm + Khối lượng: 4g + Ý nghĩa: biểu tượng của sức khỏe và bình an, học hành thi đậu, tốt cho người đi học. + Cách sử dụng: móc điện

Móc khóa ống Phật,mang lai nhiều may mắn, bình an S391

50.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại ống Phật ngọc đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 10.5cm + Khối lượng: 3g + Ý nghĩa: biểu tượng bình an. + Cách sử dụng: móc khóa, móc điện thoại.

Móc khóa hoa hồng dẹp,mang lai nhiều may mắn, S393

70.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại hoa hồng đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 9cm + Khối lượng: 2g + Ý nghĩa: biểu tượng cho sự quyến rũ của người phụ nữ, tăng vận may về tình cảm. + Cách sử dụng: móc khóa, móc điện thoại.

Móc điện thoại sen ngọc,mang lai nhiều may mắn, bình an S384

65.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại sen ngọc đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 10cm + Khối lượng: 3g + Ý nghĩa: biểu tượng bình an. + Cách sử dụng: móc khóa, móc điện thoại.

Móc khóa chữ bình an,mang lai nhiều may mắn S392

75.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại trái tim và chữ bình an đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 10cm + Khối lượng: 4g + Ý nghĩa: may mắn trong tình duyên. + Cách sử dụng: móc điện thoại, móc khóa,…

Móc điện thoại hạt may mắn,mang lai nhiều may mắn, S388

60.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại hạt may mắn đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 10cm + Khối lượng: 2g + Ý nghĩa: biểu tượng may mắn, hợp mệnh Kim, Mộc. + Cách sử dụng: móc khóa, móc điện thoại.

Móc điện thoại heo nhỏ,mang lai nhiều may mắn, tài lộc S366

60.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại heo nhỏ đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 9cm + Khối lượng: 5g + Ý nghĩa: mang lại sự thịnh vượng và nguồn tài chính ổn định, hợp Hợi, Mèo, Mùi + Cách sử dụng: móc điện thoại, móc khóa,…

Móc khóa túi tài lộc,mang lai nhiều may mắn, tài lộc S371

55.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại túi tài lộc đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 8cm + Khối lượng: 4g + Ý nghĩa: may mắn về tài lộc, hợp mệnh Thủy, Kim. + Cách sử dụng: móc điện thoại, móc khóa,…
Hotline 24H Mua Hang Online