Phật, Phật Di Lặc

Phật Di Lạc đế thủy tinh,ban tài lộc,thịnh vượng Y118

660.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di Lạc bột đá mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 7cm x 6cm x 8cm + Khối lượng: 300g + Ý nghĩa: biểu tượng của sự vui vẻ, an lạc như ý, ban phước nạp tài. + Cách sử

Di lạc đồng ngồi,giúp gia đình bình an,giàu có G230

1.734.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lặc đồng kiểu dáng ngồi (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 10.5cm x 10cm + Khối lượng: 795g + Ý nghĩa: mang phước nhập gia, gia đình vui vẻ, hạnh phúc, may mắn về tài lộc. + Cách

Di lạc cưỡi hổ,ban tài nạp phước lành Y119

743.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lạc hợp kim mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 8cm x 8cm + Khối lượng: 0.4kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sự vui vẻ, an lạc như ý, ban phước nạp tài. + Cách

Phật Di Lặc nạp tài,tăng hạnh phúc Y121

743.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di Lặc bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 11.5cm x 8cm x 8cm + Khối lượng: 0.5kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sự vui vẻ, an lạc như ý, ban phước nạp tài. + Cách

Di lạc ban tài phước,giúp bình an Y105

13.200.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lạc bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 44cm x 100cm x 65cm + Khối lượng: 14 kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sự vui vẻ, an lạc như ý, ban phước nạp tài. +

Di lặc ngồi Thanh Ngọc,gia đạo bình an, hạnh phúc H043

13.260.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Phật Di lạc ngồi Thanh Ngọc, đế gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 25.5cm x 14cm x 21cm + Khối lượng: 3kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của sự an nhàn, vui vẻ, tránh dữ đón lành, mang lại cuộc

Phật Di Lạc vàng,nạp tài ban phúc E313

1.138.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lạc bột đá mạ vàng non trên đế thủy tinh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 12.5cm x 10.5cm x 12cm + Khối lượng: 920gr + Ý nghĩa: biểu tượng của sự vui vẻ, an lạc như ý, ban phước

Phật Di Lạc vàng,nạp tài ban phúc A139

4.025.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng phật di lạc phước lộc như ý, bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 32cm x 18cm x 40cm + Khối lượng: 3 kg + Ý nghĩa: mang phước nhập gia, gia đình vui vẻ,hạnh phúc, may
Hotline 24H Mua Hang Online