Cóc tụ bảo,tăng tài vận E076

1.925.000 VNĐ + Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu đồng (Hồng Kông). + Kích thước (đường kính x cao): 14cm x 16cm + Khối lượng: 1,5kg + Ý nghĩa: nhả tài lộc vào trong nhà, giữ tiền bạc, của cải, mang điềm lành cho gia chủ, mọi việc

Thiềm thừ chiêu tài vàng, kinh doanh phát đạt E071

1.313.000 VNĐ + Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá mạ vàng (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 24cm x 13cm x 23cm + Khối lượng: 2.2kg + Ý nghĩa: chiêu hút tài lộc, giữ và nhả tài lộc cho gia chủ, mang lại những điềm

Thiềm thừ xanh,gia tăng tài vận E083

1.138.000 VNĐ + Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ (cóc ba chân), đế gỗ xoay, bột đá màu (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 18cm x 21cm + Khối lượng: 1.6kg + Ý nghĩa: linh vật số 2 về chiêu tài tác lộc, giữ tài lộc, mang lại

Thiềm thừ giả đồng lớn, mang lại điềm lành E077

4.550.000 VNĐ + Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ (cóc ba chân) ôm bồn tụ bảo bột đá giả đồng (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 43cm x 25cm x 36cm + Khối lượng: 6 kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của giữ của cải và nhả tài lộc cho

Thiềm thừ xoay lớn,trấn giữ của cải A098

4.025.000 VNĐ + Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (Hồng Kông). + Kích thước (đường kính x cao): 29cm x 31cm + Khối lượng: 5.25kg + Ý nghĩa: mang lại may mắn về tài lộc, giúp tài lộc không bị thất thoát, tạo sự bình an cho gia

Thiềm thừ vàng chiêu tài, hút lộc A105

2.625.000 VNĐ + Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ (cóc ba chân) đế gỗ xoay, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông). + Kích thước (đường kính x cao) : 23cm x 27cm + Khối lượng: 2.75kg + Ý nghĩa: mang lại may mắn về tài lộc, giúp tài lộc không bị thất thoát,

Thiềm thừ xanh xoay nhỏ,tăng may mắn tài lộc E082

1.050.000 VNĐ + Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ (cóc ba chân) xanh đế gỗ xoay, bột đá màu (Hồng Kông). + Kích thước (đường kính x cao) : 14cm x 19cm + Khối lượng: 1.05kg + Ý nghĩa: mang lại may mắn về tài lộc, giúp tài lộc không bị thất thoát, tạo

Thiềm thừ xanh cuộn, thu hút tài vận A113

1.313.000 VNĐ + Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ (cóc ba chân) xanh cuộn trên đế thủy tinh, bột đá màu (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 9cm x 16cm + Khối lượng: 1.5kg + Ý nghĩa: mang lại may mắn về tài lộc, giúp tài lộc không

Cóc xanh đế thủy tinh, giúp kinh doanh phát đạt A104

1.050.000 VNĐ + Chất liệu và xuất xứ: Tượng cóc ba chân (thiềm thừ) bột đá màu (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 10cm x 13cm + Khối lượng: 1kg + Ý nghĩa: nhả tài lộc vào trong nhà, giữ tiền bạc, của cải, mang điềm lành cho gia

Vật Phẩm Phong Thủy – Chuỗi Cửa Hàng Phong Thủy Số 1 VN

Hotline 24H Mua Hang Online