Rùa, Rùa Đầu Rồng

Rùa đá lam ngọc nhỏ,mang lại sự trường thọ và bình an M084

918.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rùa đá lam ngọc nhỏ (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 6.2cm x 3cm + Khối lượng: 215g + Ý nghĩa: biểu tượng mạnh mẽ nhất cho sự trường tồn, tuổi thọ, sự bảo vệ, che chở, bình an. +

Long quy vàng kim, mang lại tài lộc, hóa giải sát khí E282

4.025.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) lớn bột đá màu mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 27cm x 32cm + Khối lượng: 3,6kg + Ý nghĩa: hóa giải tam sát, trấn trạch hưng gia, hóa giải chỗ ngồi,

Long quy cõng tháp,mang lại tuổi thọ,và kiên trì H029

1.836.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) cõng tháp đá Lam ngọc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17.5cm x 9.5cm x 19.5cm + Khối lượng: 1,45kg + Ý nghĩa: Biểu trưng cho tuổi thọ sức khỏe, công việc kiên trì bền bỉ, củng

Long quy cõng con Lam Ngọc,trừ bỏ tà khí,trừ kẻ tiểu nhân H064

1.836.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) cõng con lớn đá lam ngọc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 10cm x 11.7cm + Khối lượng: 1.35kg + Ý nghĩa: hóa giải tam sát, trấn trạch hưng gia, hóa giải chỗ ngồi, chỗ

Long quy thạch anh tím,trừ bỏ tà khí,trừ kẻ tiểu nhân H073

3.150.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: long quy ( rùa đầu rồng) thạch anh tím (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 8.5cm x 5cm x 4.8cm. + Khối lượng: 240 g + Ý nghĩa: Biểu tượng công việc kiên trì bền bỉ, trấn trạch, hóa giải tam sát,

Long quy Hoàng Long lớn,trừ bỏ tà khí,trừ kẻ tiểu nhân M039

9.180.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) lớn đá hoàng long (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 13cm x 13cm + Khối lượng: 3,850kg + Ý nghĩa: hóa giải tam sát, trấn trạch hưng gia, hóa giải chỗ ngồi, chỗ nằm không

Long quy cõng con Lam Ngọc,trừ bỏ tà khí,trừ kẻ tiểu nhân M144

4.080.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) cõng con lớn đá lam ngọc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x 17cm x 18cm + Khối lượng: 5.1kg + Ý nghĩa: hóa giải tam sát, trấn trạch hưng gia, hóa giải chỗ ngồi, chỗ

Long quy cõng như ý,hóa giải tà khí, công danh thăng tiến D126

612.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) cõng gậy như ý nhỏ, đồng nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 7,5cm x 5cm x 7,5cm + Khối lượng: 0.3kg + Ý nghĩa: hóa giải tam sát, trấn trạch hưng gia, hóa giải chỗ

Long quy cõng con lớn,trấn trạch hưng gia,trừ sát khí D128

1.082.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) cõng con lớn, đồng nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 8,5cm x 10cm + Khối lượng: 0.45kg + Ý nghĩa: hóa giải tam sát, trấn trạch hưng gia, hóa giải chỗ ngồi, chỗ
Hotline 24H Mua Hang Online