Ngọc Bội Dây Treo

Ngọc bội nén vàng tròn,cầu may mắn tiền bạc và bình an S282

560.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội nén vàng đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng): 39cm x 4.5cm + Khối lượng: 42g + Ý nghĩa: mang lại may mắn về tài lộc. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm việc,…

Ngọc bội 12 gàu tài lộc,cầu may mắn tài lộc và bình an S284

330.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội 12 gàu tài lộc đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 35cm + Khối lượng: 18g + Ý nghĩa: may mắn về tài lộc. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm việc,…

Ngọc bội 10 tiền xu,cầu may mắn tài vận và bình an S280

420.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội tiền xu đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 37cm + Khối lượng: 14g + Ý nghĩa: tượng trưng cho tài lộc thập toàn thập mỹ. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm việc,…

Ngọc bội vạn tự,cầu may mắn và bình an S274

380.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội vạn tự đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 36cm + Khối lượng: 34g + Ý nghĩa: biểu tượng của sự bình an, may mắn. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm việc.

Ngọc bội 3 nén vàng,cầu may mắn tài lộc và bình an S283

480.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội 3 nén vàng đá ngọc Miến Điện xanh. + Kích thước (dài): 38cm + Khối lượng: 128g + Ý nghĩa: biểu tượng của tài lộc dồi dào. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm việc,…

Ngọc bội vạn tự,cầu may mắn và bình an S274

380.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội vạn tự đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng): 37cm x 5cm + Khối lượng: 45g + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, mang may mắn cho người sử dụng. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng

Ngọc bội lồng bình an,cầu may mắn và bình an S285

330.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội lồng bình an đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 34cm + Khối lượng: 27g + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm việc,…

Ngọc bội 13 tiền xu,cầu may mắn tài lộc và bình an S281

530.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội tiền xu đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 38cm + Khối lượng: 41g + Ý nghĩa: mang lại may mắn về tài lộc. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe

Ngọc bội sen ngọc bình an,cầu may mắn và bình an S276

390.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội sen ngọc đá ngọc Miến Điện trắng. + Kích thước (dài): 35cm + Khối lượng: 19g + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm việc,…
Hotline 24H Mua Hang Online