Chuông gió 9 ống đồng, hóa giải sao xấu,tăng bình an C1202

/images/post/2014/12/31/18//chuong-gio-1795k-c1202-1.jpg

1.796.000 VNĐ

+ Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 9 ống đồng, 9 xu, bát quái (tại Việt Nam).
+ Kích thước (dài) : 25cm.
+ Khối lượng : 205g.
+ Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu, trừ tà tịch tà.
+ Cách sử dụng : treo ở hướng Tây, Tây Bắc, Bắc.

Cùng Danh Mục :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hotline 24H Mua Hang Online